Strona główna Historia Galeria Oferta Kontakt
     Pierwsze wzmianki o Kruszowie (Kruszewie) pochodzą z 1400 roku, kiedy to źródła odnotowują niejakiego Andrzeja Szwedrzecha z Kruszewa. Stąd wywodzi się również podsądek łęczycki w latach 1498 - 1502, później sędzia Jakub Świder herbu "Gryf". Kolejne notacje dotyczą Mikołaja, Beaty i Anny Kruszewskich z 1497 roku, Wojciecha i Jana Kruszewskich z 1533 roku, co wyraźnie wskazuje, że była to wieś szlachecka. 


     W XVIII wieku folwark należał do Tomasza Bogusławskiego herbu "Jastrzębiec". Później prawdopodobnie jako darowizna, Kruszów znalazł się w rękach zakonu jezuitów, a po jego kasacji trafił pod zarząd skarbu koronnego. Król Stanisław August Poniatowski w roku 1774 nadał dobra kruszowskie pułkownikowi wojsk koronnych, posłowi i chorążemu piotrkowskiemu Michałowi Ostrowskiemu herbu "Korab". 


     W roku 1801 Kruszów kupił od Ostrowskiego sędzia ziemski sieradzki Wincenty Kazimierz Krzysztoporski herbu "Nowina", po którym dziedziczył go Klemens Krzysztoporski. Nie wiadomo do kogo należał dwór w następnych dziesięcioleciach po upadku powstania listopadowego i styczniowego bo jedno jest pewne że Krzysztoporscy dobra kruszowskie utracili. 


     W Księgach Wieczystych dopiero w 1911 roku pojawia się zapis o kupieniu majątku przez Helenę z Mazarakich Kopańską od Niemca Adolfa Strenge. Wysokie kwalifikacje nowego właściciela Kruszowa p. Kopańskiego zaowocowały powierzeniem mu przez odrodzoną Rzeczpospolitą stanowiska ministra skarbu i rolnictwa w latach 1918 - 1921. Od momentu zakupu, w Kruszowie zaczęto prowadzić wysokodochodowe gospodarstwo rolno - przemysłowe z hodowlą koni, bydła, owiec oraz zarybiono cztery stawy, powstała cegielnia i młyn parowy. 


     Wybuch II wojny światowej zniweczył gospodarność Kopańskich, ich wysiedlono, a zarządem zajęli się Niemcy. W wyniku powojennej reformy dobra Kruszowskie rozparcelowano, a w dworze znalazła się siedziba Milicji Obywatelskiej a później Zakład Maszyn Rolniczych by przeznaczyć go na przedszkole a następnie na mieszkania dla pracowników. W 1978 zdewastowany dwór nabył Zbigniew Kijewski, który sprzedał w roku 1998 obecnym właścicielom.


 
Copyright © 2006 Lustrzany Pałac COMMAR